Stadgar

Stadgar

CSR East Sweden bildades i augusti 2017 och vi hade vår första ordinarie årsstämma i mars 2018. Här kan du läsa föreningens stadgar.