Länkar

Länkar

Nedan finns länkar med mer information om hållbarhet och CSR. Har du fler tips på länkar som borde finnas med? Maila till

 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

FN:s Global Compact

UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

ILO:s kärnkonventioner och trepartsdeklarationer

EU-kommissionens sida om CSR

Globala målen

Regeringen om Hållbart företagande

Svenskt Näringsliv om CSR