PÅ GÅNG
28
mar

CSR East Sweden årsmöte och workshop om agenda 2030

Vi vill hälsa alla medlemmar varmt välkomna till föreningens årsmöte som hålls den 28 mars kl 15-18.30 på Cleantech Park i Linköping (Gjuterigatan 1 C).

Vi inleder med en kort beskrivning av det gångna året. Därefter fattas beslut om det av styrelsen framtagna förslaget gällande föreningens upplösning och övergång till ett nätverk inom Östsvenska Handelskammaren. Det första beslutet kring övergången fattades med full majoritet vid medlemsmötet den 6 februari.

Handlingar kommer att skickas i separat kallelse till dig som är kontaktperson för ert medlemskap, senast två veckor innan tiden för årsmötet.

Motioner? Har du någon fråga eller motion du vill ska lyftas på årsmötet får du gärna skicka detta till senast den 7 mars.

Workshop om de Globala målen
Efter det formella årsmötet genomför vi en för oss alla lärorik och viktig workshop med fokus på de globala målen. Vi kommer att fokusera på de mål som vid höstens event fick flest intresseröster. Workshopen inleds med en beskrivning av de berörda målen och dess respektive indikatorer.

Mål 5 - Jämställdhet

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Grupperna leds av utsedda samtalsledare med erfarenhet av respektive område och det kommer finnas tid för reflektioner utifrån egna verksamheten.

Självklart finns det även tid avsatt för fika och mingel!  Vi ber om din anmälan senast den 21 mars via denna länk

Varmt välkommen!