PÅ GÅNG
16
okt

Dagen mot diskriminering 2019! Bemötande i vården - Linköping

I de diskrimineringsärenden som kommer in till Byrån har vi sett att anmälningar inom hälso- och sjukvården ofta handlar om upplevelser av att bli sämre bemött än andra. Detta beror sällan på att patienten utsatts för medveten diskriminering. Det beror istället ofta på omedvetna faktorer som resulterar i en diskriminerande handling.Därför vill vi lyfta hur diskriminering inom vården kan se ut och hur vårdgivare genom ett normkritiskt bemötande kan förebygga diskriminering.


Dagen mot diskriminering är kostnadsfritt, men med anmälningsplikt pga. begränsat antal platser

Plats:
Konsert och kongress, Konsistoriegatan 7

Anmälan:
https://magnetevent.se/Event/dagen-mot-diskriminering-i-linkoping-29164/

Kontaktperson:
Byrån mot diskriminering i Östergötland. 

Mer_info:
www.diskriminering.se