PÅ GÅNG
27
nov

Konferens i Norrköping för dig som arbetar med integration och arbetsmarknadsetablering

Den 27 november anordnar Mitt Liv och Religionsvetarna en konferens i Norrköping med fokus på arbetsmarknad, kulturmöten och integration. Konferensen syftar till att bidra med kunskap och verktyg för alla som arbetar med integration och arbetsmarknadsetablering. 

Oavsett varifrån människor kommer och oavsett vilka erfarenheter, identiteter och tillhörigheter de bär med sig, är det viktigt att deras resurser och kompetens tas tillvara i Sverige. Många som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige saknar de formella yrkeskrav som krävs för ett arbete som motsvarar deras kompetens. Andra besitter kompetenser som är svåra att matcha mot den svenska arbetsmarknaden. Tyngd kommer också att ligga hur demokrati, jämställdhet, mångfald och inkludering kan kopplas till de Globala målen, där du får möjlighet att att komma igång och utveckla dina handlingar och ditt hållbarhetsarbete mot dessa.

 

Läs mer här:

https://mittliv.com/se/kontakt/press/vart-nyhetsflode/entry/konferens-arbetsmarknad-och-integration