PÅ GÅNG

Första beslut taget om föreningens upplösande


På medlemsmötet den 6 februari röstade medlemmarna om att upplösa CSR East Swedens om ideell förening för att i enlighet med styrelsens förslag bli ett namngivet nätverk inom Östsvenska Handelskammaren.

Det var med full majoritet som deltagande medlemmar på vårt medlemsmöte röstade för en övergång till Östsvenska Handelskammaren. Man såg flera föredelar med att kraftsamla regionens hållbarhetsarbete och erbjuda medlemmar ett större nätverk en långsiktig struktur. Enligt stadgarna ska omröstning ske vid två tillfällen och nästa tillfälle är på föreningens årsmöte den 28 mars. Anmäl dig till årsmötet med efterföljande workshop här

Efter medlemsmötet hade vi ett intressant samtal om klimatet med Mattias Lindahl från LiU, Andreas Andersson från Avfallspartner och Mia Sköld från Norrköpings Kommun. Samtalet leddes och moderarades av Handelskammarens Johanna Palmér.