PÅ GÅNG

Hur vill du och ditt företag bidra till en hållbarare region?

CSR East Sweden är nätverket som samlar företag och organisationer som tillsammans vill verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Östergötland. Passa på att bli medlem nu innan vårt årsmöte den 20 mars så att ni kan vara med och påverkar föreningens fortsatta arbete.

Sedan oktober är vi en ideell förening med ambitionen att utgöra den naturliga plattformen för CSR-frågor genom inspiration, debatt, diskussion och erfarenhetsutbyte. Vi samlar och synliggör goda exempel, skapar förutsättningar för samarbeten och stöttar våra medlemmar.

Tillsammans bidrar vi till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Vi växer men vill bli fler! Passa på att bli medlem nu innan vårt årsmöte den 20 mars så att ni kan vara med och påverkar föreningens fortsatta arbete.

Har ni frågor kontakta Anna Axelsson ordforande@csreastsweden. Anmälan görs enkelt och snabbt här på vår hemsida