PÅ GÅNG

Inspirerande workshop om de globala målen

Årsmötet den 28 mars efterföljdes av en workshop med fördjupning i de globala målen.

Med 25 engagerade deltagare och stora frågor att bryta ned och konkretisera gick det inte att ta miste på att detta på ett eller annat sätt var en lärorik och nyttig workshop för oss alla. Det kändes som att det blev en bra fortsättning från vår introducerande workshop om de globala målen i höstas:

Mål 5 - Jämställdhet

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

 

Workshopen inleddes med en beskrivning av de berörda målen med delmål och status idag innan gruppdiskussionerna tog vid. Grupperna leddes av utsedda samtalsledare med erfarenhet av respektive område. Utifrån våra egna verksamheter diskuterade vi delmål och indikatorer mer ingående och funderade över hur applicerbara målen är och hur vi kan använda dem i vårt hållbarhetsarbete.

Trots två timmars intensiva samtal under den sena eftermiddagen ville diskussionerna inte ta slut och vi konstaterade glatt att vi kan diskutera detta mer och fler gånger – mötet mellan alla olika kompetenser och branscher ger spännande möten och insikter!

På hemsidan finns presentationen från eftermiddagen med summeringen av samtalen samt bra länkar till material kring de globala målen.

Ett varmt tack till våra samtalsledare från Bixia, ED Bygg, Fiskeby Board, Returpack och Stångåstaden – och till alla våra deltagare!

Utvärderingen av workshopen gör det tydligt att vi har många olika erfarenheter och kompetenser i nätverket, att vi har stort utbyte av att dela dessa med varann och att tiden var alltför knapp – och vilka möjligheter och vilken kraft det finns i att mötas i vårt nätverk! Det vill vi fortsätta med!