PÅ GÅNG

Klimatklivet hjälper dig att investera klimatsmart

Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala projekt som bidrar till att minska utsläppen. 

Sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas. 

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du information om satsningen och hur du ansöker om stöd. Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (Naturvårdsverkets webbplats)