PÅ GÅNG

Medlemsmöte 6 februari

CSR East Sweden föreslås stärka sin position inom CSR och hållbarhetsfrågor genom att bli ett nätverk inom Östsvenska Handelskammaren.

CSR East Sweden är sedan 2017 en ideell förening med 62 medlemsföretag som bildades efter att tidigare varit ett nätverk. Nätverket initierades av näringslivet med syfte att dela erfarenheter, inspirera, sprida kunskap och goda exempel kring hållbarhetsfrågor - sociala, ekonomiska och miljömässiga - i regionen. Frågorna och kraven kopplat till framtiden och hållbar utveckling växer vilket gjort att CSR East Swedens styrelse noga utvärderat föreningens position och identifierat ett behov av att stärka och utveckla erbjudandet till medlemmarna.

CSR East Swedens styrelse har utvärderat olika alternativ och föreslår nu en övergång från ideell förening till att bli ett namngivet eget nätverk inom Östsvenska Handelskammaren. En övergång ger CSR East Sweden kraften att stärka värdeerbjudandet, mot befintliga medlemmar och locka nya, med att driva frågor gällande miljö, hållbarhet och innovation. Detta möjliggörs bl a genom att få tillgång till Östsvenska Handelskammarens alla resurser i form av lokaler, kanaler, system och medarbetare.

Vårt arbete och vision kvarstår men genom ett samgående kommer du som medlem att få tillgång till ett större nätverk och fler kompetenshöjande arrangemang, mötesplatser och workshops.

Förslaget kommer att presenteras och röstas om vid ett frukostmöte den 6 februari och vid vårt årsmöte den 28 mars. Läs mer om förslaget här

Vi hoppas du vill komma på vårt frukostmöte 6 februari då vi förutom omröstning har ett spännande klimatsamtal med representanter från näringsliv, akademi och politik.  Varmt välkommen med din anmälan till eventet här

Har du frågor tveka inte att kontakta vår ordförande