PÅ GÅNG

Minskade risker och ökad lönsamhet av Agenda 2030-arbete

Det är slutsatsen i en rapport från IIRC kring företagens arbete med FN:s utvecklingsmål.

Enligt International Integrated Reporting Council, IIRC, kan integrerad redovisning göra Agenda 2030-arbetet lönamt, genom att hjälpa företag att hitta möjligheter och riskminimeringar.

Processen för detta handlar bland annat om att förstå vilka utvecklingsfrågor som är relevanta, identifiera vilka sociala frågor som kan påverka och skapa värde för företaget, och att utveckla företagets affärsmodell så att den bidrar till att lösa något eller några av FN:s utvecklingsmål.

Rapporten har tagits fram av professor Carol Adams vid Durham University Business School. Hon  konstaterar att det övergripande ansvaret för Agenda 2030-målen i första hand ligger på nationell nivå hos de olika regeringarna men att målen inte går att nå utan engagemang från företag och andra organisationer.

Läs mer om rapporten via IIRC:s hemsida