PÅ GÅNG

Ny guide till hållbara inköp av IT

TCO Develoment lanserar nu en guide som ger praktiska råd kring hållbar upphandling av IT, för ju fler som ställer krav, desto hårdare blir trycket på hållbara produkter.

TCO Development lanserar nu en guide med förhoppningen att stimulera fler organisationer att agera för hållbara inköp av IT-produkter. Guiden ger en överblick av hållbarhetskraven i TCO Certified samt information och praktiska råd kring vad man ska tänka på före, under, och efter upphandling av mer hållbara produkter såsom datorer, tablets, smartphones, headsets och bildskärmar.

– Det är svårt att driva på förbättringar på egen hand. Vår uppföljning visar att allvarliga brister inom tillverkningen minskat som ett direkt resultat av krav på TCO Certified i upphandlingar av IT-produkter. 16 varumärken hade tillsammans nästan 60 brister på de fabriker som granskades 2013 och endast 16 brister rapporteras på samma fabriker 2016. Dessa förbättringar är resultatet och vår motivation att fortsätta driva på utvecklingen av en mer hållbar livscykel för it-produkter, säger Sören Enholm, vd för TCO Development.

Den nya guiden hittar du här.