PÅ GÅNG

Nominera till CSR East Swedens styrelse!

Nu letar valberedningen efter nya kandidater till styrelsen. Är du själv intresserad eller känner du till någon som du tror skulle göra ett bra jobb som styrelseledamot? Nominera!

Följande kriterier tittar valberedningen på i sitt arbete:

Styrelsens sammansättning
Valberedningen tillfrågar befintliga styrelseledamöter hur de upplever att arbetet i styrelsen fungerar och vilken kompetens de anser att styrelsen behöver förstärkas med.

Medlemskap och sektor
Valberedningen söker i första hand kandidater bland föreningens medlemmar men kan i undantagsfall även tillfråga personer om deras organisation har potential/möjlighet att bli medlemmar. Valberedningen söker kandidater utifrån fyra kategorier: privata näringslivet, offentligsektor, akademin och ideella organisationer för att säkerställa att styrelsens sammansättning representerar medlemsbasen och att de olika perspektiven får lika möjligheter att påverka föreningens verksamhet.

Möjlighet till engagemang
Valberedningen strävar efter att ge en realistisk bild av vad som krävs av ledamöterna i styrelseuppdraget för att säkerställa att de som tackar ja till nominering också är införstådda med vad som förväntas av dem gällande delaktighet och närvaro.

Mångfald
Valberedningen ser till att styrelsen som helhet ska ha en bredd av kompetens och yrkesmässig bakgrund. Valberedningen eftersträvar en mångfald i styrelsens sammansättning och söker därför kandidater från olika sektorer, med olika åldrar och bakgrund samt en jämn könsfördelning.

Kontakta eller för att nominera din kandidat!