PÅ GÅNG
15
okt

Seminarie kring hållbar upphandling

Vilka utmaningar och möjligheter innebär upphandlingar för näringslivet i regionen? Hur kan man hantera kompetensbrist och krav i upphandling och hur följs upphandlingskraven egentligen upp?
 

 

Hur kan man hantera miljömässiga och sociala krav i upphandlingar och hur följs dessa krav egentligen upp? Vi bjuder in till en förmiddag för att tillsammans med representanter från såväl näringsliv som det offentliga diskutera vad hållbarhet och upphandlingar egentligen har med varandra att göra.

Vi inleder med Upphandlingsmyndighetens Lisa Sennströmsom pratar om myndighetens uppdrag, lagstiftning och hur de kan hjälpa till vid upphandling.

Därefter berättar Mattias Lindahl, professor i Ecodesign vid LiUom hur man kan nå miljömässiga och ekonomiska vinster genom att förbättra upphandlingsprocessen.

Trafikverkets Roger Rang, strategiskt inköpsansvarig för socialt ansvarstagande, ger sedan sin bild av deras krav och uppföljning ur ett hållbarhetsperspektiv.

Espen Rognstad från Ödeshögs kommunger ett konkret exempel på hur de arbetat med upphandling som pedagogiskt verktyg för att stärka social och ekologisk hållbarhet med närproducerad mat i skolan.

Från GDL kommer Niclas Bergqvist, distriktschef, att berätta om hur de tar sig an uppdrag och hur viktigt det är att hållbarhetskrav följs upp för att gynna seriösa aktörer.

Diskussionen leds av Mats Helander med lång erfarenhet av hållbarhetsarbete i regionen.

ANMÄL DIG HÄR.

Detta är ett sammarrangemang mellan Handelskammarens nätverk CSR East Swedenoch ESIC.

ESIC (East Sweden Infra Cluster) vänder sig till företag kopplat till Ostlänken - läs mer här

CSR East Sweden är nätverket för regionens företag med stort intresse för hållbarhetsfrågor - läs mer här

Eventet är kostnadsfritt för medlemmar i CSR East Sweden och ESIC. Medlemmar i Handelskammaren är hjärtligt välkomna till en kostnad av 250 kronor.

Vi ses!