Verktyg

Verktyg

Här erbjuder vi olika typer verktyg för att kunna starta upp och vidareutveckla ett strategiskt och långsiktigt CSR-arbete för alla typer av verksamheter – oavsett nuläge och storlek.

Till vänster i menyn hittar du olika verktyg.