GODA EXEMPEL
Handbok i hållbar utveckling

Envima AB

Ett exempel inom:

Handbok i hållbar utveckling

Envima har tagit fram en handbok med 8 steg till ökad lönsamhet genom ansvarstagande

Den här boken började som en idé: Att förmedla hållbar utveckling så att alla KAN vara en del av den...

Envima vill kunna ge alla verksamheter, företag och organisationer förmågan att själva kunna bli en del av lösningen för en hållbar utveckling. Med denna lilla skrift hoppas Envima kunna inspirera och vägleda i arbetet och att jobba smartare. Därför finns den också tillgänglig att ladda ner via företagets hemsida.

Websida: www.envima.se

Kontaktperson: Anna Lindroth tfn 0706-247412