GODA EXEMPEL
Open Office för ingenjörer och arkitekter

Tyréns AB

Ett exempel inom:

Open Office för ingenjörer och arkitekter

Nätverk för nyanlända arkitekter och ingenjörer

Den 21:e november anordnades Open Office på Tyrénskontoret i Linköping. Arkitekter och ingenjörer från olika länder passade på att träffas och nätverka. Under träffen blev det en rundvandring på kontoret och det serverades fika. Anna Maria, planarkitekt på Tyréns i Norrköping, berättade om planprocessen i Sverige.

Träffen anordnades för att bidra till ett hållbart samhälle och öppna upp nätverk för nyanlända arkitekter och ingenjörer.

Träffen var uppskattad bland deltagarna och det blev en härlig diskussion om arkitektens status och ansvar i olika länder. Vi hann också med att diskutera den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping, både i den stora och lilla skalan!

Nästa träff kommer ske efter årsskiftet hos Tengboms arkitekter och förhoppningarna är att nätverket utökas med ännu fler inspirerande arkitekter och ingenjörer!

Kontaktperson: Emelie Gyllenbreider, Tyréns AB