GODA EXEMPEL

Skicka in ditt eget goda exempel
Grundkriterier:
  • Projektet sträcker sig utöver vad lagstiftningen kräver
  • Projektet verkar i enlighet med de Globala målen
  • Resultatet visar på CSR-nytta och har förbättrat verksamhetens hållbarhetsarbete
  • Projektet har nått ut/påverkat > 5 personer
Är alla grundkriterier uppfyllda?*

Ange vilka globala mål - max 4 - som exemplet främst verkar för:
(Håll ner Ctrl samtidigt som du klickar för att välja flera.)