GODA EXEMPEL
South Africa Exchange UF

Envima AB

Ett exempel inom:

South Africa Exchange UF

Ett gränsöverskridande samarbete mellan ungdomar

South Africa Exchange UF utvecklade ett eget koncept tillsammans med Makhasa High School i Hluhluwe, Sydafrika - en region där fattigdom och arbetslöshet är stor och där entreprenörskap skulle kunna bidra till ungdomarnas försörjning och framtidsoptimism. Ungdomarna i Sydafrika sålde ett lokalt tillverkat armband till UF-företaget, som de i sin tur sålde vidare på den svenska marknaden. Vinsten från försäljningen satsades sedan i projekt baserade på den lokala marknaden som t.ex. kycklingfarm eller kaffeodling.

Projektet gjordes i samarbete med Katedralskolan i Linköping, Makhasa High School, stiftelsen Star for Life, Ung företagsamhet i Östergötland och Envima som bidrog med sina olika kompetenser för att ge eleverna gränsöverskridande erfarenheter. Envima bidrog bl.a. med koordinering av arbetet hos skolorna samt kunskap till eleverna om affärs- och marknadsplaner, säljarbete etc.

Ung Företagsamhet handlar om att låta ungdomar starta upp och driva ett eget företag under ett år för att lära sig hur ett företag drivs i praktiken men också få en kontakt med näringslivet och företagande. På så sätt får de också öva på att samarbeta, ta egna initiativ, fatta gemensamma beslut och använda sina kreativa sidor.

Websida: www.envima.se

Kontaktperson: Thomas Törnroth tfn 0706-247491