Pågående initiativ

Pågående initiativ

Här kan aktörer som arbetar med sociala och miljömässiga utmaningar synliggöra sin verksamhet, sitt syfte och de samarbetsformer som erbjuds omvärlden. Målet är att utöka kontaktytorna och i förlängningen skapa samarbeten – till förmån för alla inblandade – mellan ideella organisationer, företag, offentliga verksamheter och sociala entreprenörer samt att tillsammans finna hållbara lösningar på dagens samhällsutmaningar.

Har du ett pågående projekt du vill berätta om? Skicka in ditt initivativ »