Energiriket

Energiriket

Ett exempel inom:

Energiriket

Plattform för effektiva och hållbara energilösningar

Syftet med projektet är att skapa en gemensam samverkansplattform, med Energiriket som utgångspunkt, i Östra mellansverige. Detta ska leda till en mer hållbar och effektiv energianvändning samt tillväxt i små och medelstora företag (SMF). Projektet är företagsdrivet och skall skapa goda förutsättningar att skapa innovation och nya arbetstillfällen. Energiriket har kopplat projektet till pågående forskning, där energisystem inom Linköpings Universitet är en av de nationellt och internationellt ledande forskningsgrupperna inom området industriell energieffektivisering. Satsningen med projektet är ett första steg i en långsiktig satsning på energieffektivisering inom näringslivet.

Websida: www.energiriket.com

Kontaktperson: Jens Zetterstedt, VD/projektledare tfn 072-715 13 40

Initiativtagare: Energriket är en ekonimisk förening som arbetar för att via samverkan skapa förutsättningar för god kompetensförsörjning, opinionsbildning, tillväxt och etablering av nya företag inom framför allt energi- och miljöteknik. Energiriket utvecklar och tar fram nya metoder för hur vi kan maximera våra resurser vilket generar ett ökat mervärde till vår gemensamma tillväxt. Energiriket samverkar med akademin, privat och offentlig sektor och vi är en fexibel och medlemsstyrd organisation.