Cleantech Östergötland

Cleantech Östergötland

Ett exempel inom:

Cleantech Östergötland

Förening för ökad konkurrenskraft och affärsmöjligheter för miljöteknikföretag i Östergötland

Det finns få andra regioner med en sådan bredd av miljöteknik. Vi har företag som är kopplade till alla sorters fossilfria drivmedel (biodiesel, biogas, etanol och infrastruktur för elbilar). Regionen är också ett av få exempel i världen där industriell ekologi implementerats i stor skala med förnybara energikällor som motor. Många företag har affärsidéer som baseras på att man ser på avfall som en resurs vad gäller energi- och råvara, vilket har resulterat i ett stort antal sammanflätade kretslopp som alla drivs på kommersiella grunder. Jordbruket spelar en viktig roll för att sluta många av kretsloppen.

Inom miljöteknikbranschen i Östergötland finns såväl stora som små bolag, som är aktiva både på lokala och globala marknader. Cleantech Östergötland ska vara ett nätverk i världsklass för miljöteknikföretag där medlemmarna är förstahandsvalet för omställningen till en hållbar planet. Vi vill att alla ska känna till miljökompetensen som regionen besitter och att regionen är ett nav för miljöteknikinnovationer.

Föreningen har valt att fokusera på tre områden. Dels ska föreningen arrangera aktiviteter som kan bidra positivt till våra medlemmars verksamhet. Det kan vara att öka möjligheterna till exponering inför potentiella kundgrupper, eller nätverksmöjligheter med övriga miljöteknikföretag och andra aktörer som har relevans för företagen. Det är också ett viktigt mål för Cleantech Östergötland att öka kännedomen lokalt, regionalt och nationellt om den bredd och tyngd som finns i miljötekniksektorn i regionen. Slutligen bedriver Cleantech Östergötland opinionsbildning i vissa utvalda frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Websida: http://cleantechostergotland.se/

Kontaktperson: Malin Forsgren, verksamhetsansvarig, tfn 0703-45 14 86

Initiativtagare: Cleantech Östergötland är en ideell förening som bidrar till att öka konkurrenskraften och utveckla affärsmöjligheter för miljöteknikföretag i Östergötland, en mycket dynamisk region inom miljöteknik.