Diversity Charter Östergötland

Diversity Charter

Ett exempel inom:

Diversity Charter Östergötland

Det regionala mångfaldsnätverket i Östergötland

Näringslivet behöver lyfta upp frågan om mångfald och inkludering högt på dagordningen, för sin egen överlevnads skull. Därför har vi skapat det regionala mångfaldsnätverket Diversity Charter Östergötland. Nätverket samlar många av regionens företag som har gemensamt att man vill arbeta strategiskt med mångfald och inkludering i arbetslivet. Nätverket ingår som en undergrupp till paraplynätverket CSR East Sweden och är Sveriges första regionala filial till det nationella nätverket Diversity Charter, som också finns i merparten av EU:s medlemsstater och organiseras via EU-kommissionen.

Genom kunskapsmöten, inspirationsträffar och handfasta råd och tips utvecklar företagen sin strategiska kompetens i mångfaldsfrågor och gör dessutom en god samhällsinsats när de öppnar dörren för fler att få en plats på arbetsmarknaden.

Websida: www.diversitycharter.se 

Kontaktperson: Anna Lövheim, näringspolitisk chef, tfn 011-285037

Initiativtagare: Bakom nätverket står förutom Östsvenska Handelskammaren även Länsstyrelsen i Östergötland och Region Östergötland.