Klimatfolket Östergötland

Klimatfolket

Ett exempel inom:

Klimatfolket Östergötland

För att främja en effektiv, mobiliserande och inkluderande klimatkommunikation över samhällets sektorsgränser.

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningens verksamhet äger rum inom områden som exempelvis dokumentation, publicistik, evenemang, möten och konstnärliga gestaltningar. Inriktningen skall vara nytänkande och konstruktiv. Föreningen skall aktivt söka, etablera och fördjupa samarbeten med aktörer på alla nivåer, i samhällets alla sektorer. Det gäller även aktörer och sektorer som traditionellt sett befinner sig vid sidan av omställningsarbetet. Föreningen ska erbjuda en plattform för samordning av medlemmarnas aktiviteter och engagemang.

Websida: http://klimatfolket.se/ostergotland

Kontaktperson: Titti Knutsson, ordförande , tfn 0704-95 57 45

Initiativtagare: Klimatfolket startades i november 2015 av författaren och frilansskribenten
Titti Knutsson. Det har aldrig funnits någon huvudman eller uppdragsgivare bakom initiativet men arbetet var inledningsvis delvis finansierat av ett arbetsstipendium från Författarfonden. Syftet var att visa att det är lätt att agera klimatsmart oavsett var en befinner sig i samhället och livet, men också att visa hur mycket som redan pågår i ett helt vanligt svenskt län som Östergötland. 2017 ombildades projektet till den ideella föreningen Klimatfolket för att åstadkomma en långsiktig finansiering och underlätta samarbeten med andra aktörer.