IMAGINE (what we can do)

IMAGINE (what we can do)

Ett exempel inom:

IMAGINE (what we can do)

Ideell förening för demokrati, mänskliga rättigheter och kultur

IMAGINE (what we can do) är en ideell förening bildad 2014, som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter, ofta med hjälp av kultur i olika former. Sedan starten har vi bedrivit ett antal olika projekt som framför allt handlar om integration genom att skapa mötesplatser för människor och att underlätta vägen in i samhället för nyanlända.

Under 2017 har föreningen bedrivit ett antal olika mindre projekt: Dels språkcafé 1 g/vecka (pågår året om), dels flera kurser i frågor/ämnen som deltagarna själva frågat efter: det har främst handlat om Föräldraskap samt att lära sig att odla grönsaker på balkong och i stadsmiljön (Stadsodling). Från hösten 2017 bedriver föreningen även Läxhjälp 1 g/vecka, för vuxna som läser på SFI samt för barn på högstadie- eller gymnasienivå.

Websida: https://www.facebook.com/imagineforening/

Kontaktperson: Eva Lundgren Stenbom