Miljönätverket i Östergötland

Miljönätverket i Östergötland

Ett exempel inom:

Miljönätverket i Östergötland

Bli inspirerad av andra företag och dela med er av era egna idéer.

Miljönätverket i Östergötland är tre obundna nätverk som består av företag och organisationer i Norrköping, Linköping och Söderköping med omnejd. Det första nätverket startade i Norrköping för drygt 20 år sedan och idag är drygt 110 organisationer medlemmar. Syftet med nätverken är att skapa kontakt och utbyta erfarenheter mellan medlemmarna samt sprida kunskap och ge inspiration och nya idéer till medlemmarna. Nätverkens verksamhet finansieras genom en årlig medlems- och administrationsavgift.

Nätverken anordnar nätverksträffar ungefär tio gånger per år, ofta ute på olika företag, och utbyter erfarenheter. Nätverksträffarna är gratis för medlemmar. Dessutom arrangerar nätverken föreläsningar i aktuella ämnen och utbildningstillfällen. Nätverken delar även ut ett antal miljöpriser:

- Årets miljöföretag i Norrköping och Årets Gröna Frö i Norrköping.
- Årets miljöföretag i Linköping och Årets Hållbara Hopp i Linköping.
- Årets miljöföretag i Söderköping.
- Årets miljöaktivitet bland medlemmarna.

Websida: www.miljonatverket.se

Kontaktperson: Ellen Friberg, koordinator, tfn 0704-20 60 10

Initiativtagare: Sponsorer och samarbetspartners:

  • Norrköping vatten och avfall & Norrköpings kommun
  • Linköpings kommun och Lejonfastigheter
  • Twister CT och Ramunderstaden