Mitt livs chans

Mitt Liv AB

Ett exempel inom:

Mitt livs chans

Genom mentorskap, utbildning, rekrytering och vidgade kontaktnät vill vi öppna dörrar för personer med utländsk bakgrund.

Mitt Livs Chans mentorprogram är bryggan mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund. Mentorprogrammet pågår i cirka nio månader och innehåller bl.a. Kompetensutveckling gemensamma träffar med teman kopplande till jobbsökningsprocessen och nätverkande där både adepter och mentorer deltar.
Mitt Livs konsultings består av föreläsningar, utbildningar och strategiska rådgivning/handledning. Den breda erfarenhet inom mångfald- och inkluderingsfrågor hjälper organisationer och företag att gå från ord till handling. Exempelvis genom inkluderande ledarskap - program som utvecklar chefers mångfaldskompetens, skapar självinsikt samt ger cheferna verktyg för att praktisera ett inkluderande ledarskap.

Websida: www.mittliv.com

Kontaktperson: Claire Karlsson, mångfaldstrateg/affärsutvecklingschef, tfn 076-163 71 51 

Initiativtagare: Mitt Liv AB erbjuder ett partnerprogram till de företag och organisationer som vill fokusera och bli bättre på mångfald och inkludering och vill hjälpa till att bygga broar i det svenska samhället. Mitt Liv grundades 2008 och samarbetar idag med cirka 60 bolag och organisationer. Vi arbetar också med målgruppen personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning, genom att vi årligen driver mentorprogrammet Mitt Livs Chans i Göteborg, Stockholm, Östergötland och Malmö. Genom Mitt Livs Chans och Mitt Livs konsulttjänster bidrar vi med utveckling, utbildning, process- och rekryteringsstöd kopplat till mångfalds- och inkluderingsfrågor.