Navitas studentförening

LiU

Ett exempel inom:

Navitas studentförening

För hållbarhetsintresserade studenter vid Linköpings Universitet

Genom att sprida kunskap om hållbar utveckling vill vi engagera studenter att göra något för att bekämpa klimatförändringen. Vi arbetar för att hjälpa studenter att få upp ögonen för hållbarhet och hur man kan leva för att lämna ett mindre fotavtryck. Samtidigt kopplar vi ihop studenter med företag som arbetar med detta och visar på så sätt att även hållbar produktion är möjligt samt hur dagens produktionssystem kan förbättras. Studenter får träffa olika företag och andra hållbara organisationer genom lunchföreläsningar, studiebesök och workshop som vi i Navitas annordnar.

Varje år erbjuder vi en hållbar resa för alla medlemmar som har som syfte att visa att man kan resa hållbart. Under resan genomförs även flera studiebesök, vilket gör att det globala perspektivet också uppmärksammas.  Vi i Navitas genomför även ett flertal diskussionsevent där studenter får komma och diskutera aktuella ämnen samt utveckla idéer på hur man exempelvis kan leva mer klimatsmart. 

Websida: http://www.navitas.se/sv/

Kontaktperson: Isak Höglund, tfn 070-499 41 69

Initiativtagare: Navitas Studentförening är en öppen förening för hållbarhetsintresserade studenter vid Linköpings Universitet. Föreningens huvudsyfte är att verka för en hållbar utveckling genom att inspirera, utbilda samt föra samman studenter som är intresserade inom området. Vi erbjuder våra medlemmar ett stort utbud av evenemang, bl.a. lunchföreläsningar och eftermiddagsevent med samarbetande företag, gästföreläsningar, sittningar, resor och studiebesök.