Linköpings södra RK-krets

Röda Korset

Ett exempel inom:

Linköpings södra RK-krets

Bred frivilligverksamhet i Linköping

Vi arbetar med olika integrationsprojekt, Second Handbutiker, språkträning, arbetsträning, läxhjälp i skolor, handläggning av återföreningsärenden, Första Hjälpen, Lokal Kris- och katastrofberedskap och äldreverksamhet m.m. I Linköpings Södra Rödakorskrets verkar idag 300 frivilliga inom de olika verksamheterna. Vill du göra en insats eller är du nyfiken på hur det är att vara frivillig är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. Vi samarbetar även med företag genom att bland annat erbjuda kurser för anställda och frivilligtimmar. Vi arbetar även med kortare frivilliguppdrag för anställda där de kan hjälpa till inom sitt specifika område. 

Websida: http://kommun.redcross.se/linkoping/om-oss/linkopings-sodra-rk-krets/

Kontaktperson: Madeleine Szente, Verksamhetschef, tfn  072-327 77 02

Initiativtagare: Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa människor. Röda Korset arbetar för förståelse, omtanke och hjälp till utsatta människor över hela världen, i Sverige och i Linköping.