Sustainable Science Park

Science Park Mjärdevi

Ett exempel inom:

Sustainable Science Park

Grön resplan för mer hållbara och effektiva tjänste- och pendlingsresor

Under våren 2017 skedde ett arbete med att kartlägga, analysera och utarbeta en handlingsplan inklusive åtgärder för mer hållbara pendlings- och tjänsteresor för Science park Mjärdevi. Transporter står för en tredjedel av CO2-utsläppen och att arbeta med en Grön Resplan tillsammans med företagen i området är en aktivitet för att nå målen.

Vinsterna är många; friskare personal, mindre behov av parkering och därmed frigörande av ytor, mindre utsläpp och besparingar. Grön resplan möjliggör för Science Park Mjärdevi att på konkret nivå ansluta till Linköpings kommuns klimatmål att uppnå klimatneutralitet fram till år 2025!

Websida: http://mjardevi.se/sustainable/     

Kontaktperson: Anna Broeders, Community & Employer Branding Manager, tfn 013-20 70 20

Initiativtagare: Linköpings kommuns klimatmål är att hela kommunen ska vara koldioxidneutral 2025. Att minska transportsektorns koldioxidutsläpp är en viktig del för att nå målet. Med samverkan med näringslivet har kommunen avsatt medel för framtagandet av en Grön reseplan för ett geografiskt avgränsat företagsområde, Science Park Mjärdevi. Detta är en kunskaps- och innovationsmiljö med 347 företag inom telekommunikation, systemutveckling, elektronik med mera.