Kommunikations-plattform

Vi gör't

Ett exempel inom:

Kommunikations-plattform

Företag, forskare och utvecklingsprojekt i Östergötland synliggörs för fler

I Östergötland finns det massor av kunskap inom miljöteknik, gröna näringar och hållbarhetsfrågor –både inom företag, universitet och organisationer. Östergötland är faktiskt i världsklass! Vi har mycket att vara stolta över och det vill vi berätta om.

Vi gör't är en kommunikationsplattform. Basinformationen om respektive exempel utformar vi i projektet och alla annonser om specifika exempel betalas av respektive företag och organisationer.

Websida: http://vigort.se

Kontaktperson: Erik Gottborn, VD Energikontoret Västra Götaland, tfn 070-09 00 447

Initiativtagare: Cleantech Östergötland, Vreta Kluster och Energikontoret Östra Götaland är tre olika organisationer som alla på olika sätt arbetar inom miljöteknik och gröna näringar. I våra nätverk finns många fantastiska företag, forskare och utvecklingsprojekt som vi vill bidra till att göra synliga för fler. På så sätt kan fler få tillgång till kunskap, fler affärer kan göras, fler jobb kan skapas och mer hållbar utveckling kan bli verklighet! Skapandet och uppstarten av plattformen har finansierats av Region Östergötland i projektform.