Länkar

Länkar

Här samlar vi länkar till andra aktörer och sidor som kan vara bra att ha för oss som jobbar med hållbarhet. Har du fler tips på länkar som borde finnas med? Maila till

Andra nätverk

CSR Sweden

CSR Västsverige

CSR Skåne

Diversity Charter

Bidrag och finansiering

Förenings- och organisationsbidrag från Region Östergötland

Stöd till företag från Tillväxtverket

Idéer för livet - Skandia stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla

Klimatklivet - investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Söks hos respektive länsstyrelse, mer info via Naturvårdsverket