Material och mallar

Material och mallar

Här fyller vi löpande på med material från våra events samt tips på bra material och mallar för ert hållbarhetsarbete. Har du fler tips på material och verktyg som borde finnas med? Maila till

CSR East Swedens event

28 mars 2019 - Workshop med fördjupning i Globala målen, Cleantech Park Linköping

Introduktion, workshop och summering  - presentation i pdf

Under workshopen använde vi oss av en del material kring de globala målen:

 

4 oktober 2017 - Lanseringsfest för CSR East Sweden, Kammarforum Norrköping

CSR med fokus på hur vi kan hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden - Mathias Nilsson, Rimaster Electrosystem

ATEAs hållbarhetsarbete - Stefan Ljung och Charlott Brask, ATEA

Driving a new food logic - Lennart Bjurström, Food for progress

 

Guider och handledning

Svensk Handels tips och riktlinjer för hur du konkret kan arbeta med CSR-frågor.

Metoder och verktyg för hållbar affärsutveckling från Malmö stad

CSR för alla - Handledning från Företagsakademin 3.0

Framtiden är hållbar - 8 steg till ökad lönsamhet genom ansvarstagande. Ladda ner handbok i hållbar utveckling från Envima AB.

Hållbarhetsportalen - verktyg, guider och fakta från intresseorganisationen Företagarna.

Hållbart företagande - råd till mindre företagare från ALMI företagspartner

Hållbart företagande www.verksamt.se samlar information och e-tjänster från myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket  som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Hållbarhetsguiden från Svensk Industridesign erbjuder information, metoder och goda exempel på hur man kan använda design för att nå en hållbar affär och för en hållbar samhällsutveckling.

Sveriges miljömål - webplats för miljöarbetet i Sverige skapad av Naturvårdsverket. Tanken är att man via webbplatsen ska kunna berätta om sitt eget miljöarbete och inspireras av andras engagemang. Det finns också tips och råd för de som behöver stöd i sitt miljöarbete.

Industrin lyssnar när ni ställer krav! Guide för hållbar upphandling av IT-produkter med hjälp av TCO Certified